Rytmické workshopy a muzikoterapie

Pravidelné hudební workshopy se zkušenými terapeuty. Vhodné pro dospělé i děti.

Další workshop proběhne na podzim.

 

ImageBc. Bohumila Poznarová

Bc. Bohumila Poznarová dipl.um. je absolventkou Teplické konzervatoře v oboru flétna (absolutorium r.1986.). Za svůj život se aktivně podílela v řadě uměleckých konceptů a vedla svoji Soukromou hudební školu. Studium hudby ji zavedlo na hledání hlubšího významu a poslání hudby jako takové. Přes studium speciální pedagogiky, artefiletiky, aj. vystudovala Celostní muzikoterapii u PeadDr. Lubomíra Holzera (FF - Univerzita Palackého Olomouc).

Od roku 2016 vede jednotlivé workshopy, muzikorelaxační, muzikoterapeutické a kolekivní setkání, ve kterých své bohaté zkušenosti aplikuje. Bohumila Poznarová působí v řadě institucí, kde praxi muzikoterapie a muzikorelaxace aktivně využívá (domov seniorů, dětské domovy, psychiatrie...). Nyní působí jako pedagogický pracovník v oblasti středoškolského vzdělávání. Jako spolupracovníka si zvolila Jakuba Nitsche, se kterým tvoří hudební workshopy, přednášky a další aktivity v rámci muzikoterapie.

MgA. Jakub Nitsche

MgA. Jakub Nitsche se již od dětství zajímal o hudbu a hru na hudební nástroje. Během studia výtvarných umění (UJEP, FUD - Ústí n/L) tento zájem přesáhl i do oblasti výtvarné tvorby. Tyto přesahy vidí a praktikuje i v rámci poznávání různých hudebních nástrojů ze širokého spektra lidské kultury. Ovládá hru na řadu hudebních nástrojů (např.: flétna Ney, Didgeridoo, bubny, středověké nástroje...) z nichž většina se využívá i v rámci muzikoterapie. Poznávání jednotlivých hudebních nástrojů úzce vede i ke studiu jednotlivých kultur, kmenů a celé kulturní historie. Absolvoval sebepoznávací výcvik u psychoterapeuta Václava Kořínka a s ním spolupracuje v transpersonálním procesu s názvem Tara proces.

Nyní působí jako pedagog na Střední škole v Liberci kde vyučuje Dějiny výtvarného umění. Spolu s Bohumilou Poznarovou tvoří v projektech Muzikorelaxace, hudební workshopy, přednášky a další aktivity v rámci muzikoterapie.